Priser

Priserna som anges är i SEK och gäller tillsvidare. Frakt och moms tillkommer. Vi måste ibland, utan förvarning ändra våra priser. Det kan beror på en förändring av valutaläget, statliga skatteändringar eller oväntade prisförändringar från en leverantör. Emballage, Pall och pallkragar debiteras. Betala inte i förskott, vänta på vår faktura eller betalningsanmodan från PayPal. Dröjsmålsränta utgår med 8 % per månad från förfallodagen samt en lagstadgad påminnelseavgift 45:-

Sortiment

Förbrukningsartiklar som finns i katalogen på webben finns i normala fall i lager, kontakta oss för en offert.

Friskrivningsklausul

Bilder och skisser i denna katalog är inte garanterat skalenlgia (motsvarar inte verkligheten). Antalet artiklar på bilder och skisser är endast för referent. Du avgör själv var och hur många artiklar du behöver beställa.

Försäljning och Leverans

Vi tar emot order via denna katalog, vilket inte är en butik. Lagervaror expedieras normalt inom 5-10 arbetsdagar.Glöm inte att lämna mobiltelefonnummer vid beställning så att fraktaren kan skicka en SMS avisering då paketet kan hämtas. De tar numera extra betalt för brevavisering. Det kan förekomma att ett paket försvinner hos fraktföretaget, vi rekommenderar att vi får teckna en varuförsäkring om värdet är högt.

Betalningsmetoder gällande i Sverige:

Försäljning sker mot kontant betalning. Vi erbjuder för närvarande följande betalningsmetoder: Postförskott, via PayPal samt faktura efter sedvanlig kreditprövning. Fakturering sker normalt endast till företagskunder. Vid postförskott tillkommer förutom porto Postens postförskottsavgift, f.n. 80:- kr + moms för postpaket. Vid faktura (15 dagars kredittid). Det som tillkommer är Postens porto/fraktavgiften. Betalningsmetoden faktura är endast tillgänglig för etablerade kunder, och för nya kunder först efter ansökan/- överenskommelse. Kontakta oss för att bli fakturakund. Vi förbehåller oss rätten att neka leverans.

Betalningsmetoder gällande för export:

Exportförsäljning sker endast mot förskottsbetalning. Det går inte att sända mot Postförskott utanför Sverige. Köparen betalar både sina egna och våra Bank kostnader. Frakter och avgifter enligt fraktarens tariffer.

Butiksförsäljning

Vi har ingen butiksförsäljning.

Ej utlösta paket

För ej utlösta paket debiteras beställaren en avgift på 275:- kronor SEK + moms samt aktuella belopp för frakter.

Returer och byten

För att en retur ska accepteras måste varan naturligtvis vara oanvänd. I övriga fall se Garanti. Vi behandlar endast föranmälda returer. Ångrar Du ett köp eller beställer fel, har Du full retur- och bytesrätt om Du sänder oss varan inom 14 dagar från ankomstdatum, se poststämpeln. Har Du beställt fel har vi rätt att ta ut ett returavdrag för våra frakt och hanteringskostnader. På samtliga elektriska komponenter som reläer, styrdorn, elmotorer, givare osv medges inga returer. Detta gäller utan undantag. Har vi gjort fel står vi för returfraktkostnad. Använd postens kundretur. Vid returer måste ifylld retursedel medskickas till oss. Vi måste givetvis få reda på orsaken till returen för att kunna behandla din retur. Fakturan är ditt köpbevis. Returpaket får inte skickas till oss mot postförskott eller efterkrav. Returpaket skickas som företagspaket till vår adress. Ej heller med Bussgods. Returfrakten betalas av avsändaren. Har vi sänt dig en felaktig vara får Du även tillbaka dina utlägg för frakten; postens kundretur. Ange gärna Ditt post- eller bankgironummer. Avsändaren står för transportrisken. När vi skickar ett paket till dig står vi för risken, vid returer till oss gör Du det.

Specialbeställt

Artiklar speciellt beställda på kunds begäran, eller utanför katalogens sortiment, återtages ej.

Skadade paket

Om ett paket är skadat när Du får det, anmäl det direkt till fraktleverantören. Lös aldrig ut gods med synliga yttre skador. Upptäcker Du skadan först när Du kommit hem, tag då med dig hela försändelsen och emballaget tillbaka till fraktleverantören och fyll i en skadeanmälan.

Köparens ansvar - standarddelar

Vi kan ej övervaka att de delar vi säljer kontrolleras och monteras fackmannamässigt i enlighet med tillverkarens specifikationer. Detta ansvar faller på köparen och montören. Enligt Konsumentombudsmannen är Du skyldig att kontrollera att Du fått rätt detalj för att garantin ska gälla.

Köparens ansvar - flyg

Det är alltid köparen som är ansvarig för att reservdelar och annan utrustning går att montera på flygplanet. Det ligger helt på köparens ansvar att före ett köp kontrollera mått och andra uppgifter i alla manualer. Det bästa är att ta för vana att rådfråga flyplanstillverkaren eller importören av flygplanstypen om anvisningar för arbetet. I förekommande fall kan det krävas ett tillstånd av Luftfartsmyndigheten, EASA, EAA, KSAK eller Svenska Segelflygförbundet för att montera en reservdel eller utföra modifieringar. Lycon Engineering AB arbetar inte med flygplan och kan inte heller svara på några frågor om vad som kan utföras på respektive flygplanstyp.

Garanti

Vår försäljning sker enligt köp- och konsumentköplagen. Om någon vara Du köpt av oss skulle gå sönder vid normal användning, kontakta oss först och skicka sedan tillbaka den felaktiga varan, se Returer och byten. Konstaterar vår leverantör fel i material eller tillverkning repareras varan eller sänder dig en likvärdig. Returnerad vara skall vara väl rengjord.

Garantianspråk gäller inte:

om varorna inte undersökts och jämförts med de gamla delarna.
• på rena slitage delar som t.ex. tändstift.
• om varan monterats felaktigt.
• om ingrepp gjorts på felaktig vara utan vårt medgivande.

Vi accepterar inte kostnader:

• för montering/demontering av felaktig vara.
• för reparation på annan verkstad.
• eventuella följdkostnader orsakade av den felaktiga varan.
• för produktionsbortfall eller maskinstillestånd.

Integritetspolicy

Personlig informtion

I denna text informerar vi dig om hur vi hanterar personlig information. I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tilhandahålla den service som beställts. Lycon Engineering AB behandlar all personlig information konfidentiellt och ingenting förs vidare till tredje part. Du har rätt att begära åtkomst till dina data och om det är något fel kan du få det ändrat eller borttaget.

Om användning av cookies

Cookies är mycket små textfilter som lagras på enhetens lagringsmedia när du besöker webbplatser. Vi använder två typer av cookies: session cookies och persistenta cookies. Session cookies finns endast under tiden man besöker webbplatsen och försvinner när webbläsaren avslutas (dvs. ingen information sparas på datorn). Persistenta cookies skapas när man besöker webbplatsen och finns kvar även efter att man har avslutat webbläsaren (dvs. information sparas på datorn). Vi hanterar följande information i cookies:

En persistent cookie skapas när man beställer varor i webbutiken. Syftet med denna cookie är att du inte ska behöva fylla i dina adressuppgifter varje gång du lägger en ny beställning.

En session cookie skapas i webbutiken som innehåller kundvagnsidentitet. Syftet är att webbläsaren ska kunna hålla reda på vilken av kundvagnsfilerna på webbservern som innehåller dina varor.

Vi använder inte på något sätt cookies för att samla på oss information om besökarna på webbplatsen. Cookies används uteslutande för att underlätta för besökarna att använda webbutiken. Vill man inte att någon information sparas i cookies kan man stänga av eller blockera cookies i sin webbläsare. Referera till dokumentationen för din webbläsare om hur du kan göra detta.

Uppdateringar

Lycon Engineering AB integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan, alla uppdateringar kommer publiceras på denna sida.